คู่มือการลดค่าไฟฟ้า

9746860674-12014-BMรหัสหนังสือ: 12014 ชื่อหนังสือ: คู่มือการลดค่าไฟฟ้า
ISBN 9746860674
ผู้แต่ง อ.ไชยะ แช่มช้อย
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2544
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 280
ราคาปก 270 บาท

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการตื่นตัวในเรื่องของ การอนุรักษ์พลังงานอย่างมาก มีหน่วยงานหลายแห่ง ได้ผลิตเอกสารให้ความรู้ จัดประชาสัมพันธ์ ตลอดจนจัดฝึกอบรม ในเรื่องอนุรักษ์พลังงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ดี จากการที่ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ มีประสบการณ์จากการทำหน้าที่ วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ทำให้พบว่า “การลดค่าไฟฟ้า ยังเป็นเรื่องที่สามารถทำได้อีกมาก” เพราะผู้บริหารหน่วยงาน วิศวกร และช่างไฟฟ้าที่ดูแลรับผิดชอบระบบไฟฟ้า ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง อาจจะยังไม่ทราบว่า “การคิดค่าไฟฟ้า เขาคิดกันอย่างไร” “ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นลดค่าไฟฟ้าอย่างไร” “ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่จะทำนั้นถูกต้องหรือไม่” ฯลฯ

ผู้เขียนจึงได้พยายามเรียบเรียงหนังสือนี้ขึ้นมา โดยแบ่งเนื้อหากออกเป็นสองส่วน คือ 1. การลดค่าไฟฟ้า โดยการควบคุมความต้องการพลังไฟฟ้า และ 2. การเพิ่มสมรรถนะของระบบไฟฟ้า ด้วยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีภาคผนวก ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับ อัตราค่าไฟฟ้า, รายละเอียดของข้อมูล จากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า

เนื้อหาแต่ละส่วนได้อธิบายรายละเอียดไว้อย่างเป็นระบบ จนพอมั่นใจได้ว่า ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจด้วยตนเอง สามารถที่จะตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า และปฏิบัติการลดค่าไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้ จึงเป็นหนังสือที่ไม่น่าพลาด สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดูแลเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร และช่างเทคนิค ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ดูแลระบบอาคาร ฯลฯ

Continue reading “คู่มือการลดค่าไฟฟ้า”

พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1

9746860593-12013-BMรหัสหนังสือ: 12013   ชื่อหนังสือ: พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1
ISBN: 9746860593
ผู้แต่ง: อ.ไชยะ แช่มช้อย
พิมพ์ครั้งที่ : 1/2544
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 388
ราคา 320 บาท

การส่องสว่างไม่ใช่เป็นเพียงการเลือกหลอดไฟ และดวงโคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพด้วย

การเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงพื้นฐานของ วิศวกรรมการส่องสว่าง จะช่วยทำให้การเรียนรู้ และทำความเข้าใจในเรื่องของ วิศวกรรมส่องสว่างขั้นสูง เป็นไปอย่างง่ายดาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานอย่างกว้างขวาง นำมาซึ่งระบบส่องสว่างที่มีประสิทธิภาพสูง และมีคุณภาพดีตามที่ปรารถนา

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาต่างไปจาก หนังสือวิศวกรรมการส่องสว่าง ฉบับภาษาไทยอื่นๆ โดยเล่มนี้ได้อธิบายถึง พื้นฐาน หรือที่มาในเรื่องต่างๆ ของวิศวกรรมการส่องสว่าง เช่น หลักการวัดการกระจายแสงของดวงโคม, การนำเสนอข้อมูลการกระจายแสง, รายละเอียดข้อมูลทางแสง ของดวงโคมประเภทต่างๆ ได้แก่ ดวงโคมใช้งานในอาคาร โคมไฟส่อง โคมไฟถนน อธิบายที่มา และความสำคัญของมุมตัน, นิยาม และการคำนวณหาฟลักซ์ส่องสว่าง และความสว่าง, ความสำคัญของกฎกำลังสองผกผัน และกฎโคไซน์ในเรื่องการส่องสว่าง, การใช้กฎกำลังสองผกผัน และกฎโคไซน์คำนวณความสว่างบนระนาบต่างๆ ที่เกิดจากดวงโคมใช้งานในอาคาร และโคมไฟส่อง นอกจากนี้ ได้กล่าวถึง สัมประสิทธิ์การใช้ประโยชน์แสง และการคำนวณหาค่าดังกล่าว ตามวิธีของ IESNA

ในตอนท้ายของหนังสือเล่มนี้ ได้กล่าวถึง การออกแบบไฟแสงสว่างในคลังสินค้า ซึ่งมีหลักการคิดแตกต่างไปจาก การออกแบบระบบแสงสว่างในอาคาร ทั่วๆ ไป และปิดท้ายด้วยเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์คำนวณค่าความสว่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในโลกยุคปัจจุบัน ที่เรียกว่ายุคโลกาภิวัฒน์

Continue reading “พื้นฐานวิศวกรรมการส่องสว่าง เล่ม 1”