งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1005)

9786160823109-33008รหัสหนังสือ: 33008 ชื่อหนังสือ:งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
ISBN : 9786160823109
ผู้แต่ง: อำนาจ ทองแสน
สำนักพิมพ์ : se-ed
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 440 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  1/2558
ราคา 190 บาท

หนังสือ “งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น” เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรรายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา ของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พ.ศ.2556 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหามีทั้งหมด 10 บทเรียน ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเชื่อมรอยต่อ รอยเชื่อมและตำแหน่งท่าเชื่อม การเชื่อมออกซีอะเซทิลีน การตัดโลหะด้วยแก๊ส การแล่นประสาน การเชื่อมอาร์ก ด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ งานโลหะแผ่นเบื้องต้น การเขียนแบบแผ่นคลี่ การประกอบงานโลหะแผ่นและการบัดกรี นอกจากนี้ยังมีแบบทดสอบท้ายบทเรียนและใบสั่งงานที่อธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด พร้อมทั้งใบประเมินผลการปฏิบัติงานและภาพประกอบสี่สีตลอดทั้งเล่ม

Continue reading “งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น (รหัสวิชา 2100-1005)”

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

9786160816156-32304-BMรหัสหนังสือ: 32304ชื่อหนังสือ: โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
ISBN 9786160816156
แต่งโดย อำนาจ ทองแสน
ขนาด 17.0 x 22.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 448
สำนักพิมพ์: se-ed
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 270 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งงานกัดและงานกลึง เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบของ CNC วิศวกร ช่างเทคนิค ตลอดจนครู อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย CNC
Continue reading “โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน”