การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร

9786160801107-31301-BMรหัสหนังสือ: 31301 ชื่อหนังสือ: การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร
ISBN    :9786160801107
ผู้แต่ง: ดร. หทัยเทพ วงศ์สุวรรณ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.1 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 256หน้า
เดือนปีที่พิมพ์:  2552
ราคา 160 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ”การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร”เริ่มตั้งแต่ความรู้พื้นฐาน วิธีการตรวจสอบการสั่นสะเทือนตามเวลาและเชิงความถี่ ผลของการสั่นสะเทือนที่กระทำต่อมนุษย์ ระบบการวัดด้วยอุปกรณ์ตรวจรู้ต่างๆ การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการวัดการสั่นสะเทือน รวมถึงการตรวจสอบการสั่นสะเทือนที่ใช้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันที่จำเป็นในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ และอีกหลากหลายที่เกี่ยวข้อง เหมาะสำหรับผู้สนใจในทุกระดับตั้งแต่นักศึกษา จนถึงผู้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดการสั่นสะเทือนและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในโรงงานอุตสาหกรรม

Continue reading “การตรวจสอบความสั่นสะเทือนเครื่องจักร”

เทคนิคการบำรุงรักษา 1

9789746861267-11301-BMรหัสหนังสือ: 11301  ชื่อหนังสือ:ผเทคนิคการบำรุงรักษา 1
ISBN: 9789746861267
ผู้แต่ง
เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 331
เดือนปีผลิต กุมภาพันธ์ 2557
ราคา 300 บาท

หนังสือ เทคนิคการบำรุงรักษา ชุดที่ 1 ได้รวบรวมบทความด้าน เทคนิคการบำรุงรักษา จากวารสารเทคนิค

Continue reading “เทคนิคการบำรุงรักษา 1”