ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

9749058437-93202-BMรหัสหนังสือ: 93202 ชื่อหนังสือ: ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

ISBN: 9749058437
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

ราคา 300 บาท

หนังสือ ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

Continue reading “ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร”