การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

9745301469-93110-BMรหัสหนังสือ: 93110  ชื่อหนังสือ: การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ISBN: 9745301469
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
พิมพ์ครั้งที่ : 2/2549
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 120 หน้า
ราคา 100 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการขัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม โดยมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกๆ ประเภทของมลพิษ ตั้งแต่มลพิษน้ำเสีย ขยะมูลฝอย ของเสียเสี่ยงภัย มลพิษอากาศ และมลพิษเสียง นอกจากนี้แล้วยังได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาดังกล่าว ข้างต้นในหนังสือเล่มนี้เหมาะสมกับทุกท่านที่ต้องการนำไปใช้ในงานการจัดการมลพิษและต้องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และเหมาะสมกับนักบริหาร นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรที่ต้องการศึกษาเพื่อเสริมความเข้าใจในหลักการจัดการมลพิษ

Continue reading “การจัดการเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม”