กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่ายอย่างสร้างสรรค์

9789742127756-34401-BMรหัสหนังสือ: 34401  ชื่อหนังสือ: กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่ายอย่างสร้างสรรค์
ISBN: 9789742127756
ผู้เขียน: David W. Young
ผู้แปล: กิตติกานต์ อิศระ
ขนาด: 14.5 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 304 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2551
ราคา 180 บาท

หนังสือเล่มนี้จะมุ่งเน้นไปที่เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการในการควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ซึ่งเขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ โดยอาศัยการค้นคว้า และศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานระดับโลก และแนวคิดของผู้บริหารอาวุโส (CEO) ของหน่วยงานต่างๆ ถึงเทคนิควิธีการต่างๆ ที่จะตัดค่าใช้จ่าย โดยหวังผลการเติบโตในระยะยาว เพื่อให้หน่วยงานสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และที่สำคัญไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกับพนักงาน หรือทำสิ่งที่ไม่มีหน่วยงานใดอยากให้เกิดขึ้น เช่น การปลดพนักงาน
Continue reading “กลยุทธ์ลดค่าใช้จ่ายอย่างสร้างสรรค์”