การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน

9789740329114-91101-BMรหัสหนังสือ:  91101 ชื่อหนังสือ: การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน
ISBN: 9789740329114
ผู้แต่ง: รศ. ไชยะ แช่มน้อย
ขนาด: 19 x 26 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 391 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ธ.ค. 2554
ราคา 300 บาท

ผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานในฐานะผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาเป็นเวลานาน พร้อมกับมีโอกาสเข้าไปในโรงงานควบคุมจำนวนมากและถามโรงงานว่าได้ใช้ระบบ QC กับเรื่องพลังงานบ้างหรือไม่ คำตอบที่ได้รับเกือบทุกครั้งคือไม่เคย จึงทำให้ผู้เขียนเกิดความคิดในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้น โดยอาศัยแนวคิดทางด้าน MT & R (Monitioring, Targeting and Reporting) ที่เป็นเทคนิคที่สำคัญส่วนหนึ่งของระบบการจัดการพลังงาน เพราะเป็นเทคนิคที่ใช้ตรวจติดจามพฤติกรรมใช้พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง กำหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือสามารุตรวจสอบความผิดปกติจากการใช้พลังงานได้อย่างรวดเร็ว

Continue reading “การใช้เทคนิค SPC กับ งานการจัดการพลังงาน”