การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

9789744434166-41201-BMรหัสหนังสือ: 41201 ชื่อหนังสือ: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม
ISBN    : 9789744434166
ผู้แต่ง: รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 19.4 x 27.0 ซม.
จำนวน    : 311 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มิถุนายน 2553
ราคา 290 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม ครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน (Shop Floor Control) ทั้งในด้านระบบการควบคุม สารสนเทศการควบคุมการผลิตในโรงงาน สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต และเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนเนื้อหาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

Continue reading “การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม”