ศูนย์หนังสืออุตสาหกรรม M&E: รวบรวมคู่มือ ด้านวิศวกรเครื่องกล, ไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ยานยนต์, วาล์ว, ปั้ม รวมทั้งอบรม สัมมนา ทางด้านวิศวกรรม » การบำรุงรักษาตามการเสื่อมสภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำไร