โรงต้นกำลังไฟฟ้า

9789749569726-42007-BMรหัสหนังสือ:42007 ชื่อหนังสือ: โรงต้นกำลังไฟฟ้า
ISBN    : 9789749569726
ผู้แต่ง: วัฒนา ถาวร
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 23.2 ซม.
จำนวน    : 256 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: ธันวาคม 2553
ราคา 165 บาท

เนื้อหาจะกล่าวถึงส่วนประกอบของโรงไฟฟ้าแบบต่าง ๆ การทำงาน การเลือกขนาดกำลังการผลิต การวิเคราะห์ลักษณะการใช้ไฟฟ้า ระบบส่งจ่ายไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาตรงตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษาและสัมพันธ์กับระบบการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย
สารบัญ
บทที่ 1 พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 การผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้งาน
บทที่ 3 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ
บทที่ 4 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
บทที่ 5 โรงไฟฟ้าพลังกังหันก๊าซ
บทที่ 6 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
บทที่ 7 โรงไฟฟ้าพลังเครื่องยนต์ดีเซล
บทที่ 8 โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์
บทที่ 9 อุปกรณ์ป้องกันระบบไฟฟ้าในโรงไฟฟ้า
บรรณานุกรม