หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)


รหัสหนังสือ: 42019 ชื่อหนังสือ: หม้อแปลงไฟฟ้า (รหัสวิชา 2104-2104)
ISBN : 9789744436580
ผู้แต่ง: ไชยชาญ หินเกิด
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x  26 ซม.
จำนวน :  240 หน้า
ชนิดปก : ปกอ่อน
เดือนปีที่พิมพ์:  2559
ราคาปก 96 บาท

      หนังสือหม้อแปลงไฟฟ้า เล่มนี้ ใช้สำหรับ ประกอบการเรียนการสอนระดับ ปวช. และสำหรับผู้สนใจจะศึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

ซึ่งมีเนื้อเรื่องประกอบด้วย แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ หม้อแปลงเฟสเดียว วงจรสมมูล โวลต์เตจเรกูเลชัน การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ หม้อแปลงสามเฟส การระบายความร้อน การบำรุงรักษาและการสร้างหม้อแปลงขนาดเล็ก

สารบัญ
บทที่ 1 แม่เหล็กและการเหนี่ยวนำ
บทที่ 2 หม้อแปลงเฟสเดียว
บทที่ 3 วงจรสมมูลและโวลต์เตจเรกูเลชัน
บทที่ 4 การทดสอบหม้อแปลงและประสิทธิภาพ
บทที่ 5 เครื่องหมายแสดงขั้วและการขนานหม้อแปลง
บทที่ 6 หม้อแปลงสำหรับใช้งานพิเศษ
บทที่ 7 หม้อแปลงสามเฟส
บทที่ 8 การระบายความร้อนและการบำรุงรักษา