ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ

9789748324135-42002-BMรหัสหนังสือ: 42002 ชื่อหนังสือ:  ทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
ISBN    : 9789748324135
ผู้แต่ง: บรรจง จันทมาศ
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 240 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2011
ราคา 135 บาท

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้พื้นฐานทางการคำนวณวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ที่นับว่าสำคัญมากสำหรับนักเรียน-นักศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง แลสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ประกอบการเรียน และเนื้อหาในหนังสือสามารถที่จะประยุกต์เข้ากับเนื้อหาบทวิชาที่เกี่ยวข้องกันกับบางตอนของหนังสือเล่มนี้ เช่น ในวิชาวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น 2 วิชาทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ รวมทั้งผู้สนใจที่จะนำเอาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปใช้กับงานช่างไฟฟ้า และทฤษฎีไฟฟ้าอื่นๆ ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้า เนื้อหาในหนังสือมี 4 บท แต่ละบทจะมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน ในการคำนวณ มีตัวอย่างของแต่ละบทหลายรูปแบบ ท้ายบทมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ และมีเฉลยคำตอบไว้ท้ายเล่ม

สารบัญ
บทที่ 1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 2 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 3 ความต้านทาน , ความเหนี่ยวนำ , ความจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า
บทที่ 4 ระบบไฟฟ้าสามเฟส