วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์

9789747949315-43207รหัสหนังสือ: 43207 ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์
ISBN : 9789747949318
ผู้แต่ง: รศ.ดร.พิภพ สุนทรสมัย
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน : 371 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 240 บาท

หนังสือวิศวกรรมการเดินท่อ และตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ เล่มนี้เป็นผลงานทางวิชาการเล่มที่ 10 ซึ่งผู้เขียนได้พยายามศึกษาค้นคว้าและรวบรวมขึ้น ในส่วนของวิชาการนั้นจะให้เป็นประโยชน์แก่วิศวกรโยธา สถาปนิก นายช่างควบคุมงานก่อสร้าง ช่างประปา หรือช่างเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะอย่างยิ่ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง มีความจำเป็นจะต้องมีความรู้ในหลักการและเทคนิคในการปฎิบัติ สามารถทำงานให้ถูกต้องสวยงามและถูกใจเจ้าของอาคาร

สารบัญ

บทที่ 1 เครื่องมืองานช่างสุขภัณฑ์
บทที่ 2 ชนิดของท่อ ข้อต่อ และการต่อ
บทที่ 3 ระบบส่งน้ำขึ้นใช้ในอาคาร
บทที่ 4 การส่งน้ำเข้าเครื่องสุขภัณฑ์
บทที่ 5 ระบบระบายน้ำโสโครก
บทที่ 6 การอ่านแบบพิมพ์เขียว
บทที่ 7 การกำจัดน้ำเสีย
บทที่ 8 น้ำธรรมชาติและการผลิตน้ำประปา
บทที่ 9 การประกอบท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์