การทดสอบวัสดุการทาง

9789744432391-43204-BMรหัสหนังสือ: 43204 ชื่อหนังสือ: การทดสอบวัสดุการทาง
ISBN    : 9789744432391
ผู้แต่ง: ผศ.นิรชร พึ่งแดง
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 23.2 ซม.
จำนวน    : 584 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มกราคม 2550
ราคา 380 บาท

เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงธัญบุรี เนื้อหนาของหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบวัสดุการทาง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัสดุมวลรวม ส่วนที่ 2 แอสฟัลต์ซีเมต์ คัตแบกเอสฟัลต์และอิมัลซิไฟด์แอสฟัลต์ และส่วนที่ 3 แอสฟัลต์ คอนกรีต วัสดุที่ได้ผ่านการทดสอบสมบัติเบื้องต้นแล้วนั้นสามารถนำไปใช่ในการออกแบบส่วนผสมของงานผิวทางยืดหยุ่น โดยรายละเอียดจะกล่าวถึงเฉพาะการออกแบบส่วนผสมแอสฟัลล์คอนกรีตเท่านั้น การเรียงลำดับของวิธีการทดสอบได้เรียบเรียงให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสนามจริงโดยอ้างอิงข้อมูลจาก สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบ กรมทางหลวง, สำนักงานมาตรฐาน

Continue reading “การทดสอบวัสดุการทาง”

การประมาณราคาก่อสร้าง

9789748329130-43203-BMรหัสหนังสือ: 43203 ชื่อหนังสือ:  การประมาณราคาก่อสร้าง
ISBN 9789748329130
ผู้แต่ง: รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย
ขนาด 18.5 x 25.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า 536
สำนักพิมพ์: สสท.
ราคา 330 บาท

หนังสือเล่มนี้มี การปรับปรุงเนื้อหาให้ถูกต้องและทันสมัยยิ่งขึ้น โดยยังคงแสดงวิธีการประมาณราคาก่อสร้างแบบคิดละเอียด ผ่านการบรรยายด้วยถ้อยคำง่าย ๆ และมีรูปประกอบพร้อมตัวอย่างให้คิดจากแบบก่อสร้างจริง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเรื่องให้ศึกษาเป็นลำดับ รวมถึงเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การประมาณการจากแบบก่อสร้าง และ การคิดแบบหล่อคอนกรีตและส่วนก่อสร้างประกอบอาคาร ด้วย
Continue reading “การประมาณราคาก่อสร้าง”

ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

9749058437-93202-BMรหัสหนังสือ: 93202 ชื่อหนังสือ: ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร

ISBN: 9749058437
ผู้แต่ง: ดร.เกียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์

ราคา 300 บาท

หนังสือ ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร เล่มนี้ได้จัดทำขึ้นมา เพื่อให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างได้ใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

Continue reading “ตารางออบแบบโครงสร้างอาคาร”