วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน

9789748326030-43404-BMรหัสหนังสือ : 43404   ชื่อหนังสือ: วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน
ISBN: 9789748326030
ผู้แต่ง: วิฑูรย์ สิมะโชคดี, วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 19.0 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 475 หน้า
ราคา 200 บาท

หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลและแนวทางต่างๆ เพื่อใช้ปฎิบัติในการช่วยลดต้นทุนการผลิตโดยการลดค่าเสียหายจากอุบัติเหตุในโรงงานลง เพราะเราเชื่อมั่นว่า “เราสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ ด้วยการลดอุบัติเหตุในโรงงาน” และเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วย อาจได้ผลตอบแทนถึงกว่า 4 เท่าของมูลค่าการลงทุน เพื่อสร้างความปลอดภัยนั้นด้วย

Continue reading “วิศวกรรมและการบริหารความปลอดภัยในโรงงาน”

ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ

9746860348-13401-BMรหัสหนังสือ: 13401 ชื่อหนังสือ: ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ
ISBN: 9746860348
ผู้แต่ง: เกชา ธีระโกเมน
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 235
ราคา 250 บาท

อาคารยุคใหม่ มักมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS), ระบบสื่อสารข้อมูล (data telecommunication), ระบบกักความเย็น, ระบบบำบัดน้ำ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่, การประหยัดพลังงาน ฯลฯ ยิ่งถ้าเป็นการสร้างอาคารอัจฉริยะ ก็ยิ่งจะต้องมีระบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ออกแบบอาคาร ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร, สถาปนิก, ผู้รับเหมา หรือแม้แต่เจ้าของอาคาร จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้

หนังสือความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ เขียนโดย คณะวิศวกรผู้ชำนาญงานด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งแม้แต่ ผู้ที่ไม่ใช่วิศวกร ก็สามารถอ่าน และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ วิศวกรรมงานระบบ ว่ามีความสำคัญอย่างไร เกี่ยวข้องกับทุกคนอย่างไร โดยมีหัวข้อหลัก คือ ระบบปรับอากาศ, ระบบไฟฟ้า, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบตรวจสอบพลังงาน และการอนุรักษ์, การบริหารงาน, การประสานงานระหว่าง งานตกแต่งภายใน กับวิศวกร, ระบบสุขาภิบาล และการปิดงาน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ

ซึ่งในแต่ละหัวข้อมีรายละเอียดที่ครบถ้วน อ่านเข้าใจง่ายแม้จะไม่ใช่วิศวกร อย่างเช่น การทำงานของ เครื่องปรับอากาศ แต่ละแบบ, ระบบปรับอากาศ ที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็น, โครงสร้างของระบบปรับอากาศ,น้ำทิ้งระบบระบายอากาศ, ระบบควบคุมควันไฟ อุปกรณ์ตัดตอนไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้าสำรอง, การจัดเตรียมอาคาร ให้ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำประปา, ระบบบำบัดน้ำเสีย และท่อระบายน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำดี, ระบบสระว่ายน้ำ, ระบบระบายน้ำในอาคาร ฯลฯ

จึงนับได้ว่า หนังสือนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุม ด้านวิศวกรรมงานระบบที่สมบูรณ์เล่มหนึ่ง ซึ่งช่วยให้ผู้อ่าน มองเห็นภาพได้ว่า งานวิศกรรมงานระบบนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง

Continue reading “ความรู้เบื้องต้น วิศวกรรมงานระบบ”

เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น

9789744433725-43401-BMรหัสหนังสือ: 43401   ชื่อหนังสือ: เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น
ISBN: 9789744433725
ผู้แต่ง/แปล: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 18.6×26 cm.
จำนวนหน้า: 190หน้า
ราคา 180 บาท

ระบบอัตโนมัติมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ผลิตสินค้าได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น จึงต้องศึกษาและเรียนรู้หลักการทำงานและชนิดของระบบอัตโนมัติมากขึ้น

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงระบบอัตโนมัติและแยกออกเป็นระบบต่างๆ คือระบบไฟฟ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเซนเซอร์ ระบบนิวแมติก ระบบไฮดรอลิก การใช้ระบบ PLC ควบคุมแทนระบบที่ใช้รีเลย์ ระบบหน่วงเวลาและนับจำนวน ตลอดจนการใช้ระบบ RFID ที่ใช้คลื่นวิทยุ เพื่อใช้ระบุวัตถุที่ต้องการ ซึ่งระบบต่างๆ เหล่านี้เมื่อรวมกันจะเรียกว่า ระบบเมคาทรอนิกส์

Continue reading “เมคาทรอนิกส์ เบื้องต้น”