งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน

9789744434395-43003-BMรหัสหนังสือ:  43003 ชื่อหนังสือ: งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน
ISBN    : 9789744434395
ผู้แต่ง: รศ. ดร.วารุณี เปรมานนท์ , อรจีรา เดี่ยววณิชย์
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 14.5?21.1 ซม.
จำนวน    : 280 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 250 บาท

เนื้อหาเกี่ยวกับวัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเหล็กกล้าเครื่องมือ กระบวนการทางความร้อน และการตรวจสอบสมบัติของเหล็กกล้าเครื่องมือ ซีเมนต์คาร์ไบด์ และเหล็กหล่อ ความรู้เกี่ยวกับวัสดุชิ้นงานในงานขึ้นรูปโลหะ โครงสร้าง การเปลี่ยนรูป และสมบัติทางกลของวัสดุชิ้นงาน รวมทั้งความสามารถในการขึ้นรูปของโลหะแผ่น  เหมาะสำหรับช่างเทคนิค วิศวกร  และผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ  รวมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี
Continue reading “งานขึ้นรูปโลหะ เล่มที่ 2 วัสดุทำแม่พิมพ์และชิ้นงาน”

คู่มืองานโลหะ

9789746861137-13001-BMรหัสหนังสือ :13001 ชื่อหนังสือ: คู่มืองานโลหะ
ISBN: 9789746861137
ผู้แต่ง: เทคนิค/เอ็มแอนด์อี บจ.
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 370
กระดาษ: ปอนด์
ราคา 310 บาท

หนังสือคู่มืองานโลหะ ได้รวบรวมบทความจากวารสารเทคนิค อาทิเช่นเรื่อง เหล็ก-ชุบเหล็ก, อุณหภูมิ-ความร้อน, การตัด-การเจาะ, การเคลือบ และการประยุกต์ใช้งาน

Continue reading “คู่มืองานโลหะ”

เทคโนโลยีพลาสติก

9789749569337-43007-BMรหัสหนังสือ: 43007 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีพลาสติก
ISBN : 9789749569337
ผู้แต่ง:     รศ.บรรเลง ศรนิล
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 418 หน้า
ราคา 230 บาท

ปัจจุบันเทคโนโลยี พลาสติกเป็นเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างมากหนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมความ รู้และเทคนิคต่างๆทางด้านพลาสติกเอาไว้ เช่น การเตรียมพลาสติกเพื่อการผลิตงานรีด งานเคลือบแผ่นวัสดุด้วยพลาสติก งาน Extrusion การผลิตภาชนะกลวงโดยวิธีฉีด เป่า การเคลือบผิวโลหะด้วยพลาสติก การแต่งผิวพลาสติก เป็นต้น
Continue reading “เทคโนโลยีพลาสติก”

กลศาสตร์ของวัสดุ

9744860069-93001-BMรหัสหนังสือ: 93001    ชื่อหนังสือ: กลศาสตร์ของวัสดุ
ISBN: 9744860069
ผู้แต่ง: ดร.เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์
ขนาด: 18.5 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 608 หน้า
ราคา 300 บาท

 

Continue reading “กลศาสตร์ของวัสดุ”

การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์

9789747948820-43006-BMรหัสหนังสือ: 43006 ชื่อหนังสือ: การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์
ISBN: 9789747948820
ผู้แต่ง: วิชระ มีทอง
สำนักพิมพ์: สสท
ขนาด: 18.4 x 26.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 260
ราคา 150 บาท

จิ๊กและฟิกซ์เจอร์เป็นเครื่องมือที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการผลิตงานต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ในประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน หรือ ญี่ปุ่น ได้มีการพัฒนาด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ก้าวหน้าไปอย่างมากมาย อีกทั้งตำราและเอกสารอ้างอิงในด้านนี้ก็มีผู้แต่งไว้อย่างมากเช่นกัน แต่สำหรับประเทศไทยของเรานั้นมีตำราทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์น้อยมาก ผู้เขียนได้มีโอกาสไปฝึกอบรมและดูงานทางด้านจิ๊กและฟิกซ์เจอร์ ณ ประเทศญี่ปุ่น จึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่แก่ทุกคนที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมและที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม อีกทั้งยังใช้ประกอบการเรียนในวิชา Tool Engineering ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ตลอดจนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาทั่วไป

Continue reading “การออกแบบจิ๊กและฟิกซ์เจอร์”