ระบบ PLC

9789748325798-42301-BMรหัสหนังสือ: 42301ชื่อหนังสือ: ระบบ PLC
ISBN : 9789748325798
ผู้แต่ง: ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
สำนักพิมพ์ : สสท.
ขนาด : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน : 406 หน้า
ราคา 260 บาท

การใช้ PLC สำหรับควบคุมเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อได้เปรียบกว่าการใช้วิธีการควบคุมระบบเดิม ๆ เช่น การควบคุมด้วยระบบรีเลย์ (Relay) ซึ่งจำเป็นต้องเดินสายไฟฟ้า หรือที่เรียกว่า Hard-Wired เมื่อมี ความจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต หรือลำดับการทำงานของเครื่องจักรนั้น จึงต้องเดินสายไฟฟ้าที่ควบคุมใหม่ แต่ถ้าใช้ระบบที่ควบคุมด้วย PLC แล้ว การเปลี่ยนแปลงนี้ทำได้โดยเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมเท่านั้นเอง นอกจากนั้นแล้ว PLC ยังกินกระแสไฟน้อยกว่า และสะดวกกว่าเมื่อต้องการขยายขั้นตอนการทำงานของเครื่องจักร

Continue reading “ระบบ PLC”

เทคโนโลยีซีเอ็นซี

9789747970944-42302-BMรหัสหนังสือ: 42302 ชื่อหนังสือ: เทคโนโลยีซีเอ็นซี
ISBN    : 9789747970944
ผู้แต่ง: ผศ.ชาลี ตระการกูล,
สำนักพิมพ์    : สสท.
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 337 หน้า
ราคา 175 บาท

หนังสือเทคโนโลยีซีเอ็นซีเป็นหนังสือที่ประกอบด้วยเนื้อหาที่เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับ ระบบเอ็นซีและ ระบบซีเอ็นซี, เครื่องกลึงและ เครื่องกัดซีเอ็นซี, การกำหนดขนาดเอ็นซี, คำสั่งในโปรแกรมเอ็นซี, การจัดทำโปรแกรมเอ็นซี, การจัดการในระบบเอ็นซี ฯลฯ

ซึ่งถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีซีเอ็นซีที่ช่างเทคนิค วิศวกร บุคลากรในฝ่ายวางแผน ช่างควบคุมเครื่องจักรกลซีเอ็นซี จำเป็นที่จะต้องรู้ และยังสามารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สถาบันกรมอาชีวศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนใช้ในการศึกษาด้วยตัวเอง

Continue reading “เทคโนโลยีซีเอ็นซี”