โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์

9786168118016-32305-BMรหัสหนังสือ: 32305 ชื่อหนังสือ:โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
ISBN : 9786168118016
ผู้แต่ง: ปริญญา ปัญญาศรี
สำนักพิมพ์ : ลัคกี้บุ๊คส์
ขนาด : 19.1 x 24.1 ซม.
จำนวน : 236 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2560
ราคา 229 บาท

หนังสือ “โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์” เล่มนี้ มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในเล่มครอบครุมทั้งงานกัดและงานกลึง อ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปภาพประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานจริงได้ และยังสมารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา และของมหาวิทยาลัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

Continue reading “โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์”

โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

9786160816156-32304-BMรหัสหนังสือ: 32304ชื่อหนังสือ: โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
ISBN 9786160816156
แต่งโดย อำนาจ ทองแสน
ขนาด 17.0 x 22.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 448
สำนักพิมพ์: se-ed
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 270 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งงานกัดและงานกลึง เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบของ CNC วิศวกร ช่างเทคนิค ตลอดจนครู อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย CNC
Continue reading “โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน”

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3

9789746861212-12304-BMรหัสหนังสือ: 12304 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861212
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 392 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: พฤษภาคม 2555
ราคา 335 บาท

 

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC

Continue reading “การวัดและการควบคุม ชุดที่ 3”

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2

9789746861205-12303-BMรหัสหนังสือ: 12303 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861205
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 320 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC ซึ่งประกอบด้วย case study และ คำนวณ

Continue reading “การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2”

การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1

9789746861199-12302-BMรหัสหนังสือ: 12302 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861199
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 350 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC ซึ่งประกอบด้วย case study และ คำนวณ

Continue reading “การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1”