การจัดการทรัพยากรมนุษย์

9786160800667-34001-BMรหัสหนังสือ: 34001 ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ISBN    : 9786160800667
ผู้แต่ง: ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 312 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2545
ราคา 200 บาท

รวบรวมความรู้ที่ สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
Continue reading “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”

เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)

9789745345645-34002-BMรหัสหนังสือ : 34002   ชื่อหนังสือ: เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)
ISBN:
9789745345645
ผู้แต่ง:
Sharon L. Lechter, Robert T. Kiyosaki
ผู้แปล: มัทยา, ดร.ศุภกร สุนทรกิจ, ดร.วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
ขนาด:
14.5 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 496
ราคา 250 บาท

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ชักชวนผู้อ่านให้เกษียณให้เร็ว เกษียณตั้งแต่ยังหนุ่ม และชี้ถึงวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ซึ่งก็คือการสร้างฐานะสู่อิสรภาพทางการเงินให้ได้ก่อนถึงวันที่จะต้องเกษียณ จริงนั่นเอง โดยที่ผู้เขียนไม่ได้เน้นเรื่องการเสพสุขหลังเกษียณ แต่บอกว่าอิสรภาพจากการเกษียณนั้นทำให้เขามีเวลามากขึ้นที่จะทำงานที่สำคัญ ต่อไปไม่ว่าจะมองในด้านใด

Continue reading “เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)”