27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต

9789744435996-44004รหัสหนังสือ: 44404  ชื่อหนังสือ: 27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต
ISBN 9789744435996
ผู้เขียน: Kotaro Hisui
ผู้แปล: ธิดารัตน์ ซาโต้
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 224
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2014
ราคา 195 บาท

ในวันสุดท้ายของชีวิต คุณอยากรู้สึกอย่างไรมากที่สุด? แล้วถ้ายังใช้ชีวิตแบนนี้ต่อไป จะทำให้วันนั้นเป็นวันอย่างที่คุณต้องการได้หรือไม่? หนังสือ “27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ ค้นพบความฝันและเจตนารมณ์ที่แท้จริง เพื่อใช้ชีวิตที่เป็นของคุณ เรื่องที่อยากทำ เรื่องที่ทำแล้วจะไม่มีวันเสียใจภายหลัง แต่จะเสียใจภายหลังแน่นอนถ้าไม่ได้ทำ แล้วในวันสุดท้ายของชีวิต หัวใจของคุณจะเบิกบานที่ได้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ
Continue reading “27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต”

ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ ฝึกการใช้ “หลักคิดที่ถูกต้อง”

9789744436009-44402รหัสหนังสือ: 44402  ชื่อหนังสือ: ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ ฝึกการใช้ “หลักคิดที่ถูกต้อง”
ISBN 9789744436009
ผู้เขียน: Seiichi Fujita
ผู้แปล: รศ.ดร. บัณฑิต โรจน์อารยานนท์
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 248
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2014
ราคา 195 บาท

ฝึกการใช้ “หลักคิดที่ถูกต้อง” แทนการใช้เพียง “สัญชาตญาณ” ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย เพื่อ “กำไรและชัยชนะ” เนื้อหาในเล่มจะบอกหลักคิดที่ถูกต้อง ขั้นตอนและเทคนิคในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาแบบกระชับ ยกตัวอย่างโจทย์ในสถานการณ์ต่างๆ พร้อมอธิบายวิธีคิดอย่างมีหลักการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นควรจะลดราคาเพื่อเพิ่มยอดขายหรือไม่? ควรจะรับหรือปฏิเสธคำสั่งซื้อพิเศษในช่วงที่มีงานยุ่ง? ควรจะรับแรงงานเพิ่มเมื่อไร? ควรเช่ารถจากบริษัท A หรือบริษัท B ถึงจะคุ้มกว่ากัน? เอาต์ซอร์สซิงหรือผลิตเอง วิธีไหนจะมีกำไรมากกว่ากัน? ต้องคำนึงถึง ต้นทุนจม ต้นทุนค่าเสียโอกาส ในกรณีใดบ้าง? ถ้าจะจัดปาร์ตี้ที่บ้าน ทำอาหารเองหรือซื้ออาหารสำเร็จรูป แบบไหนจะประหยัดกว่ากัน? จากนี้ไป ไม่ว่าในการทำงาน ธุรกิจ หรือชีวิตประจำวัน ก็ไม่ต้องลุ้นว่า “ตาดีได้ ตาร้ายเสีย” อีกต่อไป จาก “ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ” เล่มนี้
Continue reading “ถูกต้อง ทุกการตัดสินใจ ฝึกการใช้ “หลักคิดที่ถูกต้อง””

จำเก่ง จำแม่น จำนาน

9789744434234-44306รหัสหนังสือ: 44306  ชื่อหนังสือ: จำเก่ง จำแม่น จำนาน 
ISBN 9789744434234
ผู้เขียน: Masahiro Kurita
ผู้แปล: ธนัญ พลแสน
ขนาด 14.6 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 176
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2010
ราคา 150 บาท

หนังสือ “จำเก่ง จำแม่น จำนาน”  นำเทคนิคการพัฒนาทักษะการจำให้กับคุณ พร้อมพัฒนาศักยภาพของสมองให้สูงขึ้นด้วย 26 วิธีการจำแบบคุริตะ ที่ผู้เขียนซึ่งเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจำและการอ่านเร็ว ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นได้คิดค้นขึ้น ซึ่งเป็นวิธีการจำที่เป็นธรรมชาติและไม่ฝืนตนเอง ขอเพียงแค่คุณเปิดใจเรียนรู้อย่างยืดหยุ่น และเลือกฝึกวิธีที่สนใจจนชำนาญ หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ ด้วยเทคนิคการจำที่สนุกและครบสูตร ช่วยให้คุณจำเก่ง จำแม่น จำนาน แล้วความจำของคุณจะดีขึ้น 10 เท่า!!

Continue reading “จำเก่ง จำแม่น จำนาน”

การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

9789744434319-44003-BMรหัสหนังสือ: 44003 ชื่อหนังสือ: การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
ISBN    : 9789744434319
ผู้แต่ง: ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 96 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2554
ราคา 250 บาท

หนังสือการส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกระบวนการนำ TQM มาใช้ในองค์กร 5 ระยะ พร้อมเรียนรู้สาระสำคัญ ของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม   TQM ในแต่ละระยะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนำ TQM เข้ามาใช้ ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านได้มาก ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำแผนส่งเสริม TQM และการส่งเสริม TQM ให้ถูกแนวทางและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะวางรากฐานของ TQM ในช่วง 2 ปีแรก

สำหรับผู้ที่กำลังนำ TQM เข้ามาใช้ หรือ ได้นำ TQM มาใช้นานแล้ว ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านมากในการทบทวนว่า ท่านได้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ เดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง และมีเรื่องของ TQM ที่ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หลงเหลืออยู่หรือไม่ ตลอดจนวิธีการส่งเสริม TQM ของท่าน ทำให้ TQM แสดงศักยภาพของออกมาได้อย่างเต็มที่
Continue reading “การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง”

พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ

9789742128661-34004-BMรหัสหนังสือ: 34004 ชื่อหนังสือ: พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ
ISBN    : 9789742128661
ผู้แต่ง: Mark Barnes, Mary-Jane Barnes
ผู้แปล: ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 213หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มี.ค. 2553
ราคา 170 บาท

พบกับเนื้อหาเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานกับเทคนิคขั้นก้าวหน้าที่คุณต้องการ ช่วยทำให้การนำเสนอทรงพลังอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน จากแนะนำเกี่ยวกับหลัก 4 ประการ ที่จะสนับสนุนให้การนำเสนองานของคุณประสบความสำเร็จ อธิบายตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียม โครงสร้างการนำเสนอ การรักษาเวลา และการใช้อวัจนภาษา รวมไปถึงการใช้เสียงและการสื่อสาร ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการจัดการยามเมื่อคุณหัวเสีย

เนื้อหาดีๆ ในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำเสนอที่มีความเชื่อมั่นน้อย ให้กล้าที่จะเริ่มต้น ส่วนผู้นำเสนอที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก และจะช่วยลับทักษะที่คุณมีอยู่ให้แหลมคมยิ่งขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือเป็นคู่มือสำหรับผู้ฝึกสอนในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
Continue reading “พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ”