การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง

9789744434319-44003-BMรหัสหนังสือ: 44003 ชื่อหนังสือ: การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง
ISBN    : 9789744434319
ผู้แต่ง: ดร. วีรพจน์ ลือประสิทธิ์กุล
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 18.6 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 96 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2554
ราคา 250 บาท

หนังสือการส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถนำ TQM มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล และก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกระบวนการนำ TQM มาใช้ในองค์กร 5 ระยะ พร้อมเรียนรู้สาระสำคัญ ของการติดตั้ง TQM ในแต่ละระยะ รวมถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงในการส่งเสริม   TQM ในแต่ละระยะ สำหรับผู้ที่เริ่มต้นนำ TQM เข้ามาใช้ ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านได้มาก ในการเตรียมความพร้อมของผู้บริหารระดับสูง การจัดทำแผนส่งเสริม TQM และการส่งเสริม TQM ให้ถูกแนวทางและให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยเฉพาะในระยะวางรากฐานของ TQM ในช่วง 2 ปีแรก

สำหรับผู้ที่กำลังนำ TQM เข้ามาใช้ หรือ ได้นำ TQM มาใช้นานแล้ว ตำราเล่มนี้จะช่วยท่านมากในการทบทวนว่า ท่านได้เดินมาถูกทางแล้วหรือไม่ เดินมาได้ไกลแค่ไหนแล้ว ถึงจุดหมายปลายทางแล้วหรือยัง และมีเรื่องของ TQM ที่ท่านยังไม่เข้าใจ ยังไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หลงเหลืออยู่หรือไม่ ตลอดจนวิธีการส่งเสริม TQM ของท่าน ทำให้ TQM แสดงศักยภาพของออกมาได้อย่างเต็มที่
Continue reading “การส่งเสริม TQM กับภาระหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูง”

พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ

9789742128661-34004-BMรหัสหนังสือ: 34004 ชื่อหนังสือ: พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ
ISBN    : 9789742128661
ผู้แต่ง: Mark Barnes, Mary-Jane Barnes
ผู้แปล: ดร. ภิเษก ชัยนิรันดร์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 213หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มี.ค. 2553
ราคา 170 บาท

พบกับเนื้อหาเชิงปฏิบัติที่ผสมผสานกับเทคนิคขั้นก้าวหน้าที่คุณต้องการ ช่วยทำให้การนำเสนอทรงพลังอย่างที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน จากแนะนำเกี่ยวกับหลัก 4 ประการ ที่จะสนับสนุนให้การนำเสนองานของคุณประสบความสำเร็จ อธิบายตั้งแต่กระบวนการจัดเตรียม โครงสร้างการนำเสนอ การรักษาเวลา และการใช้อวัจนภาษา รวมไปถึงการใช้เสียงและการสื่อสาร ตลอดจนกลเม็ดเคล็ดลับในการจัดการยามเมื่อคุณหัวเสีย

เนื้อหาดีๆ ในเล่มนี้จะช่วยให้ผู้นำเสนอที่มีความเชื่อมั่นน้อย ให้กล้าที่จะเริ่มต้น ส่วนผู้นำเสนอที่มีประสบการณ์สูงอยู่แล้ว ก็จะช่วยพัฒนาคุณให้เก่งยิ่งขึ้นไปอีก และจะช่วยลับทักษะที่คุณมีอยู่ให้แหลมคมยิ่งขึ้น เพิ่มความน่าเชื่อถือและความเป็นมืออาชีพมากขึ้น เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือเป็นคู่มือสำหรับผู้ฝึกสอนในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
Continue reading “พรีเซนต์งานให้เป็นเลิศ”

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

9786160800667-34001-BMรหัสหนังสือ: 34001 ชื่อหนังสือ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์
ISBN    : 9786160800667
ผู้แต่ง: ผศ.ดร. ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 24.0 ซม.
จำนวน    : 312 หน้า
ปีที่พิมพ์: 2545
ราคา 200 บาท

รวบรวมความรู้ที่ สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งานและการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์เข้าสู่องค์กร การบริหารสวัสดิการและผลประโยชน์ อุบัติเหตุและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน รวมถึงแรงงานสัมพันธ์ และอีกหลากหลายเรื่องราว โดยในเล่มได้อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมตัวอย่าง และแบบทดสอบทบทวนความรู้ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอน สำหรับนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี
Continue reading “การจัดการทรัพยากรมนุษย์”

เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)

9789745345645-34002-BMรหัสหนังสือ : 34002   ชื่อหนังสือ: เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)
ISBN:
9789745345645
ผู้แต่ง:
Sharon L. Lechter, Robert T. Kiyosaki
ผู้แปล: มัทยา, ดร.ศุภกร สุนทรกิจ, ดร.วิยะดา นิตยาเกษตรวัฒน์, ดร.สมจินต์ ศรไพศาล
ขนาด:
14.5 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 496
ราคา 250 บาท

ในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้ชักชวนผู้อ่านให้เกษียณให้เร็ว เกษียณตั้งแต่ยังหนุ่ม และชี้ถึงวิธีการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ ซึ่งก็คือการสร้างฐานะสู่อิสรภาพทางการเงินให้ได้ก่อนถึงวันที่จะต้องเกษียณ จริงนั่นเอง โดยที่ผู้เขียนไม่ได้เน้นเรื่องการเสพสุขหลังเกษียณ แต่บอกว่าอิสรภาพจากการเกษียณนั้นทำให้เขามีเวลามากขึ้นที่จะทำงานที่สำคัญ ต่อไปไม่ว่าจะมองในด้านใด

Continue reading “เกษียณเร็ว เกษียณรวย (Retire Young Retire Rich)”