ปทานุกรมศัพท์ช่าง อังกฤษ-ไทย : English-Thai Technical Terms

9789744434920-44302-BMรหัสหนังสือ: 44302 ชื่อหนังสือ:  ปทานุกรมศัพท์ช่าง อังกฤษ-ไทย : English-Thai Technical Terms
ISBN    : 9789744434920
สำนักพิมพ์    : สสท
ขนาด    : 11.0 x 17.5 ซม.
จำนวน    : 160 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2555
ราคา 100 บาท

รวมคำศัพท์เทคนิคด้านวิศวกรรมกว่า 2,800 คำ พร้อมคำแปลภาษาไทยที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และมีดัชนีคำศัพท์ท้ายเล่ม ใช้ง่ายพกพาสะดวก ใช้ได้ทั้งผู้ปฎิบัติงานช่าง ล่ามโรงงาน และนิสิต นักศึกษา

หมวดคำศัพท์ a-z
ดัชนีคำศัพท์ ก-ฮ