การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2

9789746861205-12303-BMรหัสหนังสือ: 12303 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 2
ISBN    : 9789746861205
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 320 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC

สารบัญ

เครื่องมือวัด

 • เครื่องมือวัดและแสดงผล แบบมือถือใช้อย่างไรจึงปลอดภัย และมีประสิทธิผล
 • การออกแบบมิเตอร์วัดความร้อนโดยใช้ PIC16F91X
 • ตัวตรวจวัดรังสี (1)
 • ตัวตรวจวัดรังสี (2)
 • ตัวตรวจวัดรังสี (3)
 • ตัวตรวจวัดรังสี (4)
 • ตัวตรวจวัดรังสี (5)

การวัด

 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (1) เทอร์โมคัปเปิล
 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (2) RTD และเทอร์มิสเตอร์
 • การวัดและควบคุมอุณหภูมิ (3) (จบ) ไอซีตรวจวัดอุณหภูมิ
 • เคล็ดไม่ลับสำหรับการวัดสัญญาณไฟฟ้า

เซนเซอร์

 • เซนเซอร์ตรวจวัดการไหลและอัตราการไหล
 • การประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบควบคุมกระบวนการ
 • เซนเซอร์ไร้สาย (1)
 • เซนเซอร์ไร้สาย (2)
 • แนวทางการเลือกใช้วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ (1)
 • แนวทางการเลือกใช้วงจรปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์ (2) (จบ)
 • การออกแบบวงจรออสซิลเลเตอร์สำหรับเซนเซอร์อุณหภูมิ RTD

การควบคุม

 • Intelligent Device
 • NetLinx
 • ระบบควบคุมอัตโนมัติ
 • การควบคุมอุณหภูมิ ความดัน และกำจัดการกลั่นตัวของไอน้ำ
 • ชุดควบคุมการเคลื่อนที่
 • ระบบควบคุมเครือข่าย NCS
 • การควบคุมกระบวนการ และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • การควบคุมเครื่องพิมพ์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การควบคุมและส่งข้อมูลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ผ่าน RS232

การประยุกต์ใช้งาน

 • ระบบเครือข่ายควบคุมอัตโนมัติภายในบ้าน
 • ระบบควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแบบอัตโนมัติ
 • มารู้จักกับการควบคุมแบบ PID กันเถอะ
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ในกระบวนการควบคุมแบบพีไอดี
 • แนวทางไปสู่ระบบการควบคุมอัจฉริยะ
 • โอทีเอและการประยุกต์ใช้งาน
 • ระบบหยุดทำงานแบบฉุกเฉิน ESD ตามมาตรฐาน IEC 61508/61511
 • การออกแบบวงจรเทอร์โมคัปเปิลอย่างง่าย