การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1

9789746861199-12302-BMรหัสหนังสือ: 12302 ชื่อหนังสือ: การวัดและการควบคุม ชุดที่ 1
ISBN    : 9789746861199
ผู้แต่ง: รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC
สำนักพิมพ์    : เอ็มแอนด์อี
ขนาด    : 18.5 x 26.0 ซม.
จำนวน    : 410 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มีนาคม 2555
ราคา 350 บาท

รวมบทความจากวารสารเทคนิคและวารสารEC

สารบัญ

เครื่องมือวัด

 • ไดนาโมมิเตอร์สำหรับวัดแรงในการตัดเฉือนโลหะ
 • เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคจุลสารในอากาศ
 • ระบบเครื่องมือวัดอัจฉริยะ
 • ระบบเครื่องมือวัด
 • ทำไมต้องเป็น True RMS มิเตอร์
 • ความสามารถเบื้องต้นของเครื่องวัดดิจิตอล
 • พอร์ต GPIB ของเครื่องมือวัดสามารถควบคุมได้อย่างไร

การวัด

 • การวัดและควบคุมระดับของกระบวนการ
 • การตรวจวัดการไหลของกระบวนการ
 • การวัดและควบคุมกระบวนการเชิงวิเคราะห์

เซนเซอร์

 • เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่ (1)
 • เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่ (2)
 • เซนเซอร์ตรวจวัดระยะขจัดและการเคลื่อนที่ (3) (จบ)
 • เซนเซอร์ตรวจวัดแรงกระทำทางกล
 • เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาตร น้ำหนัก และระดับของของเหลว
 • เซนเซอร์ตรวจวัดความดันอากาศ

การควบคุม

 • นานาเหตุผลในการเลือกตัวควบคุมอัตโนมัติ
 • ลูปควบคุมกระบวนการ
 • เทคนิคและแนวทางในการปรับแต่งระบบควบคุม
 • รูปแบบของตัวส่งสัญญาณ 4-20 mA ในการควบคุมกระบวนการ
 • การควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส
 • ประยุกต์ใช้งานวงจรควบคุมโหลดด้วยสัญญาณเสียง DTMF

PLC

 • PLC (1)
 • PLC (2)
 • PLC (3)

ไมโครคอนโทรลเลอร์

 • การควบคุมอย่างประหยัดด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล MCS51
 • การออกแบบฮาร์ดแวร์ที่ใช้กับไมโครคอนโทรลเลอร์
 • การอนุวัตตัวควบคุม PIDA แบบดิจิตอลโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ MCS-51

การประยุกต์ใช้งาน

 • ความละเอียดของภาพความร้อนมีความสำคัญอย่างไร
 • เทคโนโลยี RFID
 • การควบคุมด้วยรหัสดิจิตอลและการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล (1)
 • การควบคุมด้วยรหัสดิจิตอลและการตรวจสอบความผิดพลาดข้อมูล (2)
 • ระบบคอมพิวเตอร์
 • ระบบเดต้าแอควิซิชันแอนคอนโทรล
 • มองเข้าไปในระบบอัตโนมัติรวมสำหรับอาคาร
 • การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวควบคุม PID โดยใช้ Matlab
 • วิวัฒนาการของ Plant Automation