การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม

9789744434166-41201-BMรหัสหนังสือ: 41201 ชื่อหนังสือ: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม
ISBN    : 9789744434166
ผู้แต่ง: รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 19.4 x 27.0 ซม.
จำนวน    : 311 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: มิถุนายน 2553
ราคา 290 บาท

ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม ครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน (Shop Floor Control) ทั้งในด้านระบบการควบคุม สารสนเทศการควบคุมการผลิตในโรงงาน สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต และเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนเนื้อหาไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

สารบัญ
1. บทนำสู่การควบคุมกิจกรรมการผลิต
2. สารสนเทศควบคุมกิจกรรมการผลิต
3. สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต
4. การกำหนดตารางการผลิตแบบตามสั่ง
5. ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต
6. การกำหนดตารางการผลิตขั้นสูง
7. การกำหนดตารางการผลิตภายใต้ทฤษฎีข้อจำกัด
8. การกำหนดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี…
9. การกำหนดตารางการผลิตแบบรุ่นการผลิต
10. ความล้มเหลวและความสำเร็จในการกำหนดตารางการผลิต

หมวด: วิศวกรรมทั่วไปKeyword : การผลิต, ควบคุม, Production Activity Controlรหัสหนังสือ: BM6416
ชื่อหนังสือ: การกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม
ISBN    : 9789744434166
ผู้แต่ง: รศ. พิภพ ลลิตาภรณ์
สำนักพิมพ์    :สสท
ขนาด    : 19.4 x 27.0 ซม.
จำนวน    : 311 หน้า
ชนิดปก    : ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์:  มิถุนายน 2553
ราคาปก: 290 บาท
ราคาขาย: 261  บาท (ลด 10%)ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับการกำหนดตารางการผลิตและการควบคุม ครอบคลุมการควบคุมกิจกรรมการผลิต (Production Activity Control) หรือการควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน (Shop Floor Control) ทั้งในด้านระบบการควบคุม สารสนเทศการควบคุมการผลิตในโรงงาน สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต และเทคนิคการกำหนดตารางการผลิตในโรงงานแบบต่างๆ อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และบทสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย ท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ทบทวนเนื้อหาไปพร้อมๆ กันอีกด้วยสารบัญ
1. บทนำสู่การควบคุมกิจกรรมการผลิต
2. สารสนเทศควบคุมกิจกรรมการผลิต
3. สภาพแวดล้อมของการกำหนดตารางการผลิต
4. การกำหนดตารางการผลิตแบบตามสั่ง
5. ระบบสนับสนุนการควบคุมกิจกรรมการผลิต
6. การกำหนดตารางการผลิตขั้นสูง
7. การกำหนดตารางการผลิตภายใต้ทฤษฎีข้อจำกัด
8. การกำหนดตารางการผลิตในระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี…
9. การกำหนดตารางการผลิตแบบรุ่นการผลิต
10. ความล้มเหลวและความสำเร็จในการกำหนดตารางการผลิต