ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

9789747970760-44301-BMรหัสหนังสือ: 44301  ชื่อหนังสือ:   ปทานุกรมศัพท์ช่าง ญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ
ISBN: 9789747970760
ผู้แต่ง: สุวิทย์ วิบูลย์เศรษฐ์, กล้าหาญ วรพุทธพร, สุจินต์ สุวรรณชีพ, มีชัย เรามานะชัย
สำนักพิมพ์: สสท.
ขนาด: 14.5 x 21.0 x 18.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 374 หน้า
ราคา 290 บาท

ปทานุกรมศัพท์ช่าง เป็นที่รวมของศัพท์เทคนิคด้านเครื่องกล ยานยนต์ เครื่องทำความเย็น ศัพท์ด้านโลหะวัสดุและอื่น ๆ โดยเรียงตัวอักษร ภาษาญี่ปุ่นไว้เป็นหลัก แล้วแปลเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สำหรับภาษาไทยได้เขียนคำอ่านเป็นภาษาโรมันไว้ด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์

สำหรับผู้ที่อ่านภาษาไทยไม่ได้และในท้ายเล่มได้จัดทำ ดรรชนีคำศัพท์ทั้งภาษาไทย และภาษาอักกฤษเรียงตามตัวอักษรไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการค้นคำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น