เรียนรู้และใช้งานเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี

เครื่องมือช่างรหัสหนังสือ: 33404 ชื่อหนังสือ: เรียนรู้และใช้งานเครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี
ISBN 9789742128210
ผู้แต่ง John Kelsey
ผู้แปล รศ. กฤษฎา อินทรสถิตย์
ขนาด 145 x 21.2 ซ.ม.
จำนวนหน้า 392
ราคา 185 บาท

เป็นหนังสือสุดยอดคู่มือ สำหรับเครื่องมือทุกชนิดที่คนที่ชอบงานช่างต้องการ ในร้านขายอุปกรณ์งานช่าง ร้านขายอุปกรณ์ต่อเติมบ้าน และร้านขายเครื่องมือทำสวน จะมีเครื่องมือที่เราไม่รู้จักอยู่เต็มไปหมด แต่หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เรารู้ว่า มีเครื่องมืออะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้ และจะใช้อย่างไร
จุดเด่น เนื้อหาของหนังสือจะเป็นการอธิบายประวัติเบื้องต้น และประโยชน์ของเครื่องมือแต่ละชนิด และการประยุกต์ไปใช้งานอย่างอื่น หลักการทำงาน และมีรูปประกอบแสดงส่วนประกอบของเครื่องมือ เพื่อช่วยในการหาซื้อเครื่องมือในร้าน และคำแนะนำในการใช้ทีละขั้นตอน จะช่วยให้คุณใช้งานเครื่องมือแต่ละอย่างได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สารบัญ
ภาคที่ 1 ความปลอดภัยในพื้นที่ทำงาน
ภาคที่ 2 การทำความสะอาดและการดูแล
ภาคที่ 3 การตกแต่งบ้าน
ภาคที่ 4 งานสวนและสนามหญ้า
ภาคที่ 5 ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ภาคที่ 6 งานช่างไม้และงานอาคาร
ภาคที่ 7 งานไม้
ภาคที่ 8 อุปกรณ์ยึด
ภาคที่ 9 ระบบงานท่อ