แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น

9786160804153-33403-BMรหัสหนังสือ: 33403 ชื่อหนังสือ: แมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น
ISBN    : 9786160804153
ผู้แต่ง: บุญธรรม ภัทราจารุกุล
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 17.0 x 22.0 ซม.
จำนวน    : 472หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 2554
ราคา 195 บาท

หนังสือแมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น เล่มนี้ ครอบคลุมถึงวิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ (2104-2406), เครื่องกลไฟฟ้า (2104-2408), เมคคาทรอนิกส์เบื้องต้น(3127-2002), เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์(3127-2003), การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า(3127-2104) ในระดับ ปวช. และ ปวส.


สารบัญ
บทที่ 1 แมคคาทรอนิกส์
บทที่ 2 ตัวขับเคลื่อน มอเตอร์ไฟฟ้า
บทที่ 3 ตัวขับเคลื่อน ระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวแมติกส์
บทที่ 4 ตัวขับเคลื่อน ระบบขับเคลื่อนทางกล
บทที่ 5 แบบจำลองระบบทางคณิตศาสตร์
บทที่ 6 ตัวตรวจรู้เเละตัวเเปลง
บทที่ 7 การปรุงเเต่งสัญญาณ
บทที่ 8 ดิจิตอลลอจิก
บทที่ 9 ไมโครโปรเซลเซอร์
บทที่ 10 ภาษาซี
บทที่ 11 พีเเอลซี
บทที่ 12 การวิเคราะห์ผลตอบสนองของระบบ
บทที่ 13 เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติเเบบป้อนกลับ