โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์

9786168118016-32305-BMรหัสหนังสือ: 32305 ชื่อหนังสือ:โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์
ISBN : 9786168118016
ผู้แต่ง: ปริญญา ปัญญาศรี
สำนักพิมพ์ : ลัคกี้บุ๊คส์
ขนาด : 19.1 x 24.1 ซม.
จำนวน : 236 หน้า
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2560
ราคา 229 บาท

หนังสือ “โปรแกรม CNC สำหรับการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์” เล่มนี้ มีเนื้อหาและรายละเอียดที่เป็นทฤษฎีเชิงปฏิบัติ ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เนื้อหาภายในเล่มครอบครุมทั้งงานกัดและงานกลึง อ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปภาพประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้สำหรับงานจริงได้ และยังสมารถนำไปใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา และของมหาวิทยาลัย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง ตลอดจนครู-อาจารย์ นักเรียน-นักศึกษา ที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี

สารบัญ

บทที่ 01 เครื่องจักรกลซีเอ็นซี (CNC Machine Tools)
บทที่ 02 หลักการทำงาน และความปลอดภัย สำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Principle and Safety for CNC Machine Tools)
บทที่ 03 เครื่องมือตัด และเงื่อนไขในการตัดเฉือนสำหรับงานซีเอ็นซี (Tools and cutting condition for CNC Machine Tools)
บทที่ 04 การวางแผนการขึ้นรูปสำหรับเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Planning Forming for CNC Machine Tools)
บทที่ 05 การใช้ปุ่มควบคุมกับชุดควบคุม และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี (Control unit using and CNC Maintenance)
บทที่ 06 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีกับชุดจำลองการปฏิบัติงานเสมือนจริง (NC Programming and Simulator)
บทที่ 07 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกลึง (NC Programming for Turning)
บทที่ 08 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีงานกัด (NC Programming for Milling)