โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน

9786160816156-32304-BMรหัสหนังสือ: 32304ชื่อหนังสือ: โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน
ISBN 9786160816156
แต่งโดย อำนาจ ทองแสน
ขนาด 17.0 x 22.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 448
สำนักพิมพ์: se-ed
ปีที่พิมพ์: 2556
ราคา 270 บาท

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งงานกัดและงานกลึง เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย เนื่องจากมีรูปประกอบการอธิบายที่ชัดเจน สามารถนำประยุกต์ใช้กับงานจริงได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับระบบของ CNC วิศวกร ช่างเทคนิค ตลอดจนครู อาจารย์ และนักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย CNC

สารบัญ
บทที่ 1 วิวัฒนาการของเทคโนโลยีซีเอ็นซี
บทที่ 2 ระบบของเอ็นซี
บทที่ 3 ฮาร์ดแวร์ควบคุมเอ็นซีและซีเอ็นซี
บทที่ 4 แนวแกนของเครื่องจักรและระบบโคออร์ดิเนต
บทที่ 5 ระบบของรหัสเอ็นซี
บทที่ 6 การวางแผนสำหรับการดำเนินการเอ็นซี
บทที่ 7 เครื่องมือตัดสำหรับเอ็นซี
บทที่ 8 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกัด
บทที่ 9 การชดเชยรัศมีและการเผื่อขนาดความยาวของเครื่องมือตัดในงานกัด
บทที่ 10 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรในงานกัด
บทที่ 11 การเขียนโปรแกรมเอ็นซีสำหรับงานกลึง
บทที่ 12 การชดเชยและการเผื่อขนาดความยาวของเครื่องมือตัดในงานกลึง
บทที่ 13 การเขียนโปรแกรมวัฏจักรในงานกลึง
บทที่ 14 การวางแผนร่วมกับการเขียนโปรแกรมเอ็นซี