ไฮดรอลิกส์


9745129283-30504-BMรหัสหนังสือ:
30504 ชื่อหนังสือ: ไฮดรอลิกส์
ISBN    : 9789745129283
ผู้แต่ง: ประวัตร ลิมปะวัฒนะ
สำนักพิมพ์    : ซีเอ็ดยูเคชั่น
ขนาด    : 18.5 x 25.6 ซม.
จำนวน    : 208 หน้า
ราคา 135 บาท

หนังสือไฮดรอลิกส์เล่มนี้เรียบเรียงจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนและหนังสืออ้างอิงจากต่างประเทศเพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียนซึ่งมีเนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท พร้อมทั้งตัวอย่างการคำนวณและรูปประกอบคำอธิบาย เพื่อเพิ่มความเข้าใจในวิชาไฮดรอลิกส์มากยิ่งขึ้น

สารบัญ
บทที่ 1 พื้นฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับไฮดรอลิกส์
บทที่ 2 หน่วยจ่ายพลังงาน
บทที่ 3 วาล์วไฮดรอลิกส์
บทที่ 4 กระบอกสูบไฮดรอลิกส์
บทที่ 5 การสร้างผังวงจรไฮดรอลิกส์
บทที่ 6 วาล์วควบคุมทิศทาง 4/3
บทที่ 7 มอเตอร์ไฮดรอลิกส์
บทที่ 8 ถังสะสมพลังงาน
บทที่ 9 น้ำมันไฮดรอลิกส์และน้ำมันหล่อลื่น
บทที่ 10 วงจรไฮดรอลิกส์ควบคุมด้วยไฟฟ้า