27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต

9789744435996-44004รหัสหนังสือ: 44404  ชื่อหนังสือ: 27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต
ISBN 9789744435996
ผู้เขียน: Kotaro Hisui
ผู้แปล: ธิดารัตน์ ซาโต้
ขนาด 14.5 x 21.0 ซ.ม.
จำนวนหน้า: 224
สำนักพิมพ์: สสท.
ปีที่พิมพ์: 2014
ราคา 195 บาท

ในวันสุดท้ายของชีวิต คุณอยากรู้สึกอย่างไรมากที่สุด? แล้วถ้ายังใช้ชีวิตแบนนี้ต่อไป จะทำให้วันนั้นเป็นวันอย่างที่คุณต้องการได้หรือไม่? หนังสือ “27 คำถามค้นหาคุณค่าของชีวิต” เล่มนี้ จะช่วยให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคุณ ค้นพบความฝันและเจตนารมณ์ที่แท้จริง เพื่อใช้ชีวิตที่เป็นของคุณ เรื่องที่อยากทำ เรื่องที่ทำแล้วจะไม่มีวันเสียใจภายหลัง แต่จะเสียใจภายหลังแน่นอนถ้าไม่ได้ทำ แล้วในวันสุดท้ายของชีวิต หัวใจของคุณจะเบิกบานที่ได้ใช้ชีวิตอย่างตั้งใจ

สารบัญ
บทที่ 1 มีชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องเสียใจภายหลัง
บทที่ 2 ทำความฝันให้เป็นจริง
บทที่ 3 ทำภารกิจ (เจตนารมณ์) ให้เป็นจริง
บทที่ 4 ใช้ชีวิตด้วยเสียงของหัวใจ (ความรู้สึกที่แท้จริง)
Last Message ข้อความสุดท้าย